Kus asub kütusefilter

PisikeMAGAJA
  • LIIKME
  • 2006 NISSAN ALTIMA
  • 4 CYL
  • 2WD
  • 155 000 TUHAT
Auto jääb pidevalt seisma, tõmbleb ning sülitab ja pritsib, eriti kui ma autosse bensiini panen, teeb see seda palju. Kas teil on sama probleem? Jah ei Neljapäeval, 26. märtsil 2020 kell 19.29

1 Vasta

PisikeJACOBANDNICKOLAS
  • ASJATUNDJA
Tere,

Kütusefilter asub kütusepaagis. Seda peetakse eluaegseks osaks, mis ei vaja kunagi teenindust. Sellele pääsemiseks tuleb kütusepumba komplekt paagist eemaldada. Siin on asendamise juhised. Kõik lisatud pildid korreleeruvad juhistega.

________________________________

2006 Nissan-Datsun Altima L4-2.5L (QR25DE)
Kõik mudelid, välja arvatud PZEV
Sõiduki jõuülekande juhtimine - kütuse kohaletoimetamine ja õhu sisselaskekütuse filtri hooldus ja remont - kõik mudelid, välja arvatud PZEV
KÕIK MUDELID, VA PZEV
KÜTUSETASE SENSORI ÜKSUS, KÜTUSEFILTRI JA KÜTUSEPUMBA KOKKUVÕTE

pilt 1

Eemaldamine ja paigaldamine kõikidele mudelitele, välja arvatud PZEV

MÄRKUS. Selle sõiduki kütusefilter on hooldusvaba toode ja ei vaja tavapärast hooldust.

EEMALDUS

HOIATUS: Enne kütusesüsteemiga töötamist lugege jaotist „Üldised ettevaatusabinõud”. Vaadake jaotist 'Üldised ettevaatusabinõud'.

1. Keerake kütusepaagi sees olev rõhk vabanemiseks lahti kütusepaagi kork.
2. Vabastage kütuse rõhk kütusetorudest. Vt jaotist 'KÜTUSERÕHU VABASTAMINE'.
3. Ühendage lahti aku negatiivne klemm.
4. Eemaldage tagaistme põhi.

pilt 2

5. Pöörake nelja fiksaatorit 90 kraadi päripäeva ja eemaldage kütusepumba kontrollava auk.

pilt 3

6. Eemaldage kütusetaseme andur, kütusefilter ja kütusepumba sõlme elektriline pistik, EVAP-vooliku kiirühendus ja kütuse etteande vooliku kiirühendus kütusetaseme anduri, kütusefiltri ja kütusepumba komplektist.

pilt 4

Eemaldage kiirühendus järgmiselt:
- Hoidke pistiku külgedest kinni, suruge sakid sisse ja tõmmake toru välja.
- Kui pistik ja toru on omavahel kinni, lükake ja tõmmake mitu korda, kuni need hakkavad liikuma. Seejärel ühendage need tõmmates lahti.

ETTEVAATUST:
- Torusid saab eemaldada, kui sakid on täielikult alla surutud. Ärge keerake seda rohkem kui vaja.
- Ärge kasutage kiirühenduse eemaldamiseks tööriistu.
- Hoidke vaigutoru kuumusest eemal. Olge toru lähedal keevitamisel eriti ettevaatlik.
- Vältige vaigutorule happeliste vedelike, näiteks aku elektrolüüdi jms sattumist.
- Ärge painutage ega keerake toru paigaldamise ja eemaldamise ajal.
- Eemaldage allesjäänud toru või kütusetaseme anduri, kütusefiltri ja kütusepumba sõlme allesjäänud toru.
- Kui toru või kütusetaseme andur, kütusefilter ja kütusepumba komplekt vahetatakse, asendage ka hoidik uue vastu (roheline kinnitus).

pilt 5

- Ühendusosa puhtana hoidmiseks ning kahjustuste ja võõrkehade vältimiseks katke need täielikult kilekottide või muu sarnasega.

pilt 6

7. Eemaldage lukustusrõngas pistikupesa ajami käepideme ja tööriista abil, nagu näidatud.

Tööriista number: KV991J0090 (J-46214)

ETTEVAATUST:
- Visake lukustusrõngas ära, ärge kasutage lukustusrõngast uuesti.
- Visake rõngastihend ära, ärge kasutage rõngastihendit uuesti.

pilt 7

8. Eemaldage kütusetaseme andur, kütusefilter ja kütusepumba komplekt.

ETTEVAATUST:
- Ärge painutage ujukvarre eemaldamise ajal.
- Visake rõngastihend ära, ärge kasutage rõngastihendit uuesti.

KONTROLL PÄRAST EEMALDAMIST
Kontrollige kütusetaseme andurit, kütusefiltrit ja kütusepumpa defektide ja võõrkehade osas. Vajadusel vahetage välja.

PAIGALDAMINE
Paigaldamine toimub eemaldamise vastupidises järjekorras.

8. pilt

- Paigaldage kütusetaseme andur, kütusefilter ja kütusepumba komplekt nii, et kütuse etteande voolik oleks sõiduki esiosa suunas, nagu näidatud.
Kasutage uut rõngastihendit.

- Ühendage kiirühendus järgmiselt:
- Kontrollige, kas ühenduses pole kahjustusi ega muid võõrkehi.
- Joondage pistik toruga ja sisestage pistik otse torusse, kuni kostub klõpsatus.

pilt 9

- Pärast toru ühendamist veenduge, et ühendus oleks kindel, tehes järgmised kontrollid:
- Tõmmake toru ja pistikut, et veenduda, et need on kindlalt ühendatud.

pilt 10

- Veenduge visuaalselt, et kaks kinnitusvahekaarti on kiirühendusega ühendatud.

KONTROLL PÄRAST PAIGALDAMIST
Kütuse lekete kontrollimiseks toimige järgmiselt.
1. Kütusesüsteemi kütuse rõhu rakendamiseks keerake süütelüliti asendisse SEES (mootorit käivitamata), seejärel kontrollige ühenduste kütuse lekkeid.
2. Käivitage mootor ja laske sellel töötada tühikäigul ning kontrollige, kas kütusesüsteemi ühendustes pole lekkeid.

___________________________

Enne kui kõik asendate, andke mulle täpselt teada, mis toimub. Näiteks kas kontrollmootori tuli põleb siis, kui mootor töötab? Idee, et auto käitub tankimisel halvemini, sunnib mind mõtlema, et see võiks olla midagi EVAP-süsteemiga.

Enne selle läbimist võiksite kontrollida ka kütuserõhku. Siin on link, mis selgitab üldiselt, kuidas seda tehakse.

https://www.spyder-rentals.com/articles/how-to-check-fuel-system-pressure-and-regulator

________________________

Siin on teie sõidukile vastavad testimisjuhised. Ülejäänud pildid korreleeruvad suundadega. Tootja tehnilised andmed on toodud juhistes.

________________________

2006 Nissan-Datsun Altima L4-2.5L (QR25DE)
Komponentkatsed ja ülddiagnostika
Sõiduki jõuülekande juhtimine Kütuse kohaletoimetamine ja õhuinduktsiooniga kütusepumba kütuserõhu testimine ja komponentide kontrollimine ning üldine diagnostika
KOMPONENTKATSED JA ÜLDDIAGNOSTIKA
KÜTUSESURVE KONTROLL

ETTEVAATUST: Enne kütusetoru lahtiühendamist vabastage ohu kõrvaldamiseks kütuserõhk kütusetorust.

MÄRKUS. Valmistage potid või alustassid lahti ühendatud kütusetoru alla, kuna kütus võib välja voolata. Kütuse rõhku ei saa täielikult vabastada, kuna L31 mudelitel puudub kütuse tagasivoolusüsteem.

Meetod A

ETTEVAATUST:
- Kütusevooliku ühendamise meetodit, mida kasutatakse kütuserõhu kontrollimisel, ei tohi kasutada muudel eesmärkidel.
- Hooldamisel ärge kriimustage ega pange prügi ümber ühenduse ala, nii et kiirühendus säilitaks tihenduse koos O-rõngastega.
- Ärge tehke kütuserõhu kontrollimist töötavate elektrisüsteemide (nt tuled, tagumine udutusseade, kliimaseade jne) abil. Kütuse manomeeter võib näidata valesid näiteid mootori erineva koormuse ja kollektori vaakumi muutuste tõttu.

1. Vabastage kütuse rõhk nulli. Vt jaotist 'KÜTUSERÕHU VABASTAMINE'.
2. Valmistage kütusevoolik ette kütuse rõhu kontrollimiseks ja ühendage kütuse manomeeter.
- Kütuse rõhu kontrollimiseks kasutage sobivat kütusevoolikut (NISSANi ehtne kiirühenduseta kütusevoolik).
- Vooliku tarbetu jõu või pinge vältimiseks kasutage kütuserõhu kontrollimiseks mõõdukalt pikka kütusevoolikut.
- Ärge kasutage kütusevoolikut kütuserõhu kontrollimiseks kahjustuste või pragudega.
- Kütuse rõhu kontrollimiseks kasutage manomeetrit.

3. Eemaldage kütusevoolik. Vaadake jaotist 'SISSEJUHATUSKOLLEKTOR'.
- Ärge keerake ega keerake kütusevoolikut, sest see on plastist voolik.
- Ärge eemaldage kütusevoolikut kiirühendusest.
- Hoidke originaalset kütusevoolikut tolmu või võõrkehade sissetungimise eest sobiva kattega.

pilt 11

4. Paigaldage kütuse manomeeter, nagu joonisel näidatud.
- Pühkige vooliku sisestusosast õli või mustus bensiiniga niisutatud lapiga.
- Kandke kütusetoru ülaosa ja pooli 1 vahele sobiv kogus bensiini.
- Sisestage kütusevoolik kütuse rõhu kontrollimiseks, kuni see puudutab kütusetoru pooli nr.
- Kasutage NISSANi ehtsat voolikuklambrit (tootenumber: 16439 N4710 või 16439 40U00).
- Kütusetoru uuesti ühendamisel kasutage alati uusi klambreid.
- Kontrollige kütusevooliku uuesti ühendamisel, et originaal kütusevoolik ei oleks kahjustatud ega ebanormaalne.
- Klambrite pingutamiseks kasutage pöördemomendi juhti.

pilt 12

- Paigaldage voolikuklamber asendisse 1–2 mm (0,04–0,08 tolli).

Pingutusmoment: 1 - 1,5 N.m (0,1 - 0,15 kg-m, 9 - 13 in-lb)

- Veenduge, et kinnituskruvi ei puutuks kokku külgnevate osadega.

5. Pärast kütusevooliku ühendamist kütuserõhu kontrollimiseks tõmmake voolikut umbes 98 N (10 kg, 22 lb) jõuga, et veenduda, et kütusetoru ei tule lahti.
6. Lülitage süütelukk SISSE ja kontrollige kütuse lekkeid.
7. Käivitage mootor ja kontrollige kütuse lekkeid.
8. Lugege läbi kütuse manomeetri näidud.
- Ärge kontrollige kütuserõhku süsteemi töötamise ajal. Kütuse manomeeter võib näidata valenäite.
- Kontrollige kütuserõhu kontrollimise ajal iga 3 minuti tagant kütuse lekkeid kütuseühendusest.

Tühikäigul: umbes 350 kPa (3,57 kg / ruutmeetrit cm, 51 psi)

9. Kui tulemus ei ole rahuldav, minge järgmise sammu juurde.
10. Kontrollige järgmist.
- kütusevoolikud ja kütusetorud ummistumiseks
- Kütusefilter ummistumiseks
- Kütusepump
- Kütuse rõhuregulaator ummistumiseks

Kui see on korras, vahetage kütuserõhuregulaator välja.
Maagaasi korral parandage või vahetage välja.

Meetod B

ETTEVAATUST:
- Hooldamisel hoiduge kütusevooliku ühenduskoha kriimustamisest ega määrdumisest, nii et kiirühenduse O-rõngas säilitaks hermeetilisuse.
- Kütuse rõhu kontrollimiseks kasutage kütuse manomeetri komplekti J-44321 ja kütuse rõhu adapterit J-44321-6.

1. Vabastage kütuse rõhk nulli. Vt jaotist 'KÜTUSERÕHU VABASTAMINE'.
2. Eemaldage kütusevoolik, kasutades kiirühenduse vabastust J-45488. Vt jaotist KÜTUSESÜSTEER JA KÜTUSETORU.
- Ärge keerake ega keerake kütusevoolikut, sest see on plastist voolik.
- Ärge eemaldage kütusevoolikut kiirühendusest.
- Hoidke kütusevooliku ühendused puhtana.

pilt 13

3. Paigaldage kütuserõhuadapter J-44321-6 ja kütuserõhumõõtur (komplektist J-44321), nagu joonisel näidatud.
- Kütuse manomeetri adapteri paigaldamisel ärge moonutage ega painutage kütusetoru toru.
- Kontrollige kütusevooliku uuesti ühendamisel, et originaal kütusevoolik ei oleks kahjustatud ega ebanormaalne.

4. Lülitage süütelukk SISSE (aktiveerige kütusepump uuesti) ja kontrollige kütuse lekkeid.
5. Käivitage mootor ja kontrollige kütuse lekkeid.
6. Lugege läbi kütuse manomeetri näidud.
- Kontrollige kütuserõhu kontrollimise ajal iga 3 minuti tagant kütuse lekkeid kütuseühendusest.

Tühikäigul: umbes 350 kPa (3,57 kg / ruutmeetrit cm, 51 psi)

7. Kui tulemus ei ole rahuldav, minge järgmise sammu juurde.
8. Kontrollige järgmist.
- kütusevoolikud ja kütusetorud ummistumiseks
- Kütusefilter ummistumiseks
- Kütusepump
- Kütuse rõhuregulaator ummistumiseks

Kui see on korras, vahetage kütuserõhuregulaator välja.
Maagaasi korral parandage või vahetage välja.

9. Enne kütuse manomeetri ja kütuserõhu adapteri J-44321-6 lahtiühendamist vabastage kütuse rõhk nulli. Vt jaotist 'KÜTUSERÕHU VABASTAMINE'.

___________________________

Andke mulle teada, kas see aitab või kui teil on muid küsimusi. Samuti soovitaksin teil enne asjade lahti võtmist kontrollida survet. Kui kontrollmootori tuli põleb, andke mulle teada.

Ole tubli,
Joe
Pildid (suurendamiseks klõpsake) Pöial Pöial Pöial Pöial Pöial Pöial Pöial Pöial Pöial Pöial Pöial Pöial Vahetage kütusefilter Chevrolet S-10 Kas see vastus oli kasulik? Jah Ei Neljapäev, 26. märts 2020, kell 20.16

Palun Logi sisse või Registreeri vastuse postitamiseks.

Seotud kütusesüsteemi kütusefilter Asenda / eemalda sisu

Kütusefiltri asukoht

Mootori jõudlusprobleem 4 silindri esiveoga automaatne 90 000 miili, kui mul oli õhufilter Wal-martil vahetatud ja kui tal oli ...
Küsis justme5 & middot 17 VASTUST 16 PILTI 2005 NISSAN ALTIMA

Kütusefilter

Kuidas vahetada 98 Altima kütusefiltrit? Küsis Scottg & middot 1 VASTUS 1998 NISSAN ALTIMA

2006 Nissan Altima unustas bensiinipaagi katte ja ...

Eile õhtul enne väljasõitu täitsin oma bensiinipaagi täis. Ma unustasin gaasikorgi sulgeda. Kahjuks sadas / sadas viimati ... Küsis suzieiq & middot 1 VASTUS 2006 NISSAN ALTIMA

1998 Nissan Altima kütusepump

Panin uue kütusepumba sisse, kuna teine ​​tuli ja peatus pärast vaid vähese aja jooksul töötamist. Pärast uue sisestamist ...
Küsis smittyd911 & middot 5 VASTUSED 1998 NISSAN ALTIMA

Õhukütuse andur

Tere. Pean leidma Nissan Altima 05 õhukütuse anduri 1. panga asukoha 3.5. Aitäh Küsis jamatru & middot 1 VASTUS 2005 NISSAN ALTIMA VAATA LISAKS

Esitage küsimus autole. See on tasuta! Vahetage kütusefilter Chevrolet S-10
Kütusepumba test
Võtame tööle
Veebipõhised autoremondi käsiraamatud

Huvitavad Artiklid

Stardiprobleemid

Pidin vahetama sisselaskekollektori alumise tihendi. Vahetasin välja ämbliku sissepritsega ja ülemise sisselaske pleenumi tihendid ja klapikaane tihendid. Ma puhastasin ...

Ei hakka pärast roolisamba vahetamist

Roolisammas vahetatud. Nüüd ei hakka. Vargussüsteem? Vastus 1: Kas asenduskolonnil oli süütesilindri juures transiiveri rõngas? ...

Ei vända, pole starti

Põhiprobleemiks pole süüte kasutamist vänt. Uus aku. Jooksis hüppaja aku positiivsest terminist sulavkaablini, mootor väntas ...

Serpentiini ja hammasrihma skeemid

Automootorite märgistus- ja suunamisjuhised, mis aitavad hõlbustada remonti, mis muidu oleks keeruline.

Soojendi ei tööta

Miks puhub minu kuumus 2007. aasta nissan armadas külma õhku? Ventilaator töötab ja kuumus töötas just kaks päeva tagasi. Vastus 1: minu esimene asi ...

Rockerarm pöördemoment

Rockerarm pöördemoment. Vastus 1: esimene läbimine 14 Nm 124 tolli naela. Lõplik läbimine 30 kraadi Siin on TSB teemal Mootori klapivarre polt ...

Piduritule kaitse

Number 2 kaitsme põles pidevalt iga 3 kuni 5 päeva tagant. see töötab piduritulelaternate piduri väljalülitamise ohutulelaternaga. kontrollisin lambipirnide ühendusi, ...

AC süsteem 2004 Lincoln Aviator

Viisin oma Avaitori esindusse, et AC oleks mõne nädala jooksul teist korda freooni välja puhunud. Nad väitsid, et süsteem tõstis survet ja puhus ...

Mootori temperatuuriandur?

Pean jahutustemperatuuri välja vahetama. andur gabariidi jaoks. kõik remondiraamatud ja käsiraamatud näitavad seda otse termostaadi korpuse taga olevas kollektoris ...

1999 Mazda B3000 ülekandeprobleem?

Mul on 1999. aasta Mazada B3000 automaatkäigukast. See ei kao kuhugi, kui alustan Drive'is. Ma pean alustama 2. käiguga ja panema Drive'i ...

2004 Saturn Ion roolivõimendi

Mu roolivõimendi kustus ja tal pole vedeliku sissetoomiseks vajalikku vedelikku, mis oleks minu roolivõimendi põhimõte .. Vastus 1: Sellel on ...

1998 Ford F-150 roolivõimendi pump

Minu roolivõimendi pump on alati natuke virisenud. Täna hommikul on veoki tühikäigul rooli keeramine väga raske, kui saan pöördeid ...

Hammasratta / väntvõlli ketiratta eemaldamine 2,7l mootor

Keset oma 2,7-liitrise mootori õlipumba vahetamist dodge intrepidi vastu ja ainus asi, mis mul praegu on, on see väntvõlli ketiratas ...

Puhastusklapi asukoht

Ma ei leia oma pikapil puhastusklappi. Vastus 1: Tere tulemast saidile 2CarPros. Sellele pääsemiseks peate eemaldama parema esiratta. Siin on ...

Aken

Aken

Puudub elektrienergia?

Mul on 2005. aasta Chevy Silverado ja kriipsuklaster, salongivalgustid, raadio ja süüde ei tööta. Olen kontrollinud mitut kaitset ja kõik on O.K. ...

1983 Ford Rangeri kütusepump

Pean lihtsalt teadma, kus kütusepump asub. Vasta 1: minu infol on näha mootoriga mootor, mehaaniline kütusepump. Pilt pärines autotsoonist. p ...

2003 Honda Odyssey Salongi õhufilter

Kuidas asendada. Vastus 1: Tere, honda03, järgmised skeemid peaksid olema teie jaoks piisavalt selged. pbrimg srchttps: www.2carpros.comforum ...

Kliimakontroll ei tööta

Automaatne kliimaseade lõpetas töötamise ja arvas, et see on ventilaator, ja asendas selle kohe. Kontrollige ja katsetage kõiki juhtmeid sisaldavaid kaitsmeid ja releesid ...

Kood P1494

Andes koodi p1494, kuid minu juhipoolse esitule all pole LDP-d. Kus see veel võiks olla? Vastus 1: DLP on plastkatte all ...

Süüteküünalde vahetamine

Mis on minu 2002. aasta Ford Explorer Sport'i süüteküünaldele kõige lihtsam juurdepääs. Juhiküljel asuvat kolme on lihtne juurde pääseda, kuid kahte pistikut ...

Nelikvedu ei tööta

Eelmisel kevadel 2009 lasin oma 2003. aasta Ford exploreril töötada ühe Fordi edasimüüja juures. See oli laiendatud garantii alla kuulunud. Mul oli rattalaager vahetatud ja nüüd ...

Seisupiduri Kinga Vahetamine

Seisupiduri Kinga Vahetamine

2005 Honda Accordi navigeerimine

Minu navigatsioonisüsteem suri. Edasimüüja ei tee diagnoose, ütles mulle, et see võib olla kas ketas või kogu mängija. Ma ei taha kulutada umbes 300 ...

Probleem käivitamise ajal voolukatkestusega

Tere, mul on 2007. aasta Saturni vue 3.5 v6 FWD ja selle käivitamisel tekkis mõnikord voolukatkestuse probleem viimase paari nädala jooksul. See käivitub ...